فقط مقاله

تو خشنود باشي و ما رستگار...

روغن نباتي

 

روغن نباتي

 

اندازه های دیلهاتومتریک و اخیرا مقاصد nmr ، شیوه های مهمی برای اندازه گیری میزان تبلور ماده در چربی را تشکیل داده اند. دیلهاتومتری همچنین به صورت معادلات انبساط آماری برای ترکیبات چربی و نمودارهای ايزوديليته برای تعیین سازگاری انواع چربی ها استفاده می شوند. از آنجا که شاخص انکاری روغن عملکرد وزن مولکولی و اشباع شدگی است ، انکار سنجی در کنترل کیفی و جریان استفاده می شود. با این حال مقیاس مستقیم تر اشباع نشدگی از طریق تعیین میزان ید ، شیوه تجزیه ای قدیمی که تا حدی توسط شیوه های رنگارنگ جایگزین شده است بدست می آید.

گلیسیریدهای سه تایی نسبتا آپولار هستند در نتیجه حلالهایی مثل هگزان کاملا با روغنهای کاملا مایع حل می شوند، هر چند استون بیشتر قطبی است، حلال روغنی مفید است و در بلوری شدگی های کوچک کاربرد دارد . الکلهای زنجیره کوتاه چربی دار قابلیت حل بیشتری برای اسیدهای چربی و کمترین قابلیت حل را برای گلیسیریدهای سه تایی نشان می دهند. بنابراین آنها می توانند برای استخراج اسیدهای چرب از روغن خام استفاده شوند. اطلاعات درباره قشار بخار اسید های چرب در ref.23 نشان داده شده است . مطالعات درباره در خواست های پنهانی (پتانسیل) استخراج بحرانی گاز به استخراج روغن و پردازش آنها به جهت فراهم آوردن اطلاعات درباره قابلیت حل اسیدهای چرب و گلیسیریدهای مختلف در تعدادی از گازها با میزان دما و فشار بیشتر از نقطه بحرانی آنها آغاز شد.

محصولات روغن(oil):

افزایش تقاضا برای چربی ها و مواد روغنی در نتیجه افزایش جمعیت جهان و استانداردهای رو به رشد زندگی به طور کل با تولید روبه رشد روغن های گیاهی بود در حالی که روغن های حیوانی و دریایی تنها به میزان 9 درصد افزایش یافته بود . چهار روغن یعنی دانه سویا، نخل خرما، راپي سيد و روغن گا آفتابگردان تا حد زیادی در رشد این محصول کلی نقش داشتند.

محصول روغن سویا به سرعت در دهه 1970 در ایالات متحده و اخیرا در برزیل و آرژانتین رشد کرد. رشد محصول روغن خرما ابتدا به خاطر توسعه نظام مند کشت روغن خرما در مالزی بود اما دیگر کشورها نیز تولید این روغن را افزایش دادند، روغن

راپيليد کم رشد چشمگیری در کانادا و برخی کشورهای اروپایی داشت از وجود دانه های جدید که اسید ايروسيك کمی تولید می کردند که وجودش به هنگام استفاده روغن بعنوان ماده غذایی لازم و ضروری بود ، سود برد . در کشورهای اتحادیه اقتصادی اروپا(EEC) تولید به خوبی پاسخگوی سیاست حمایت از محصول خانگی ريپيسيد بود. روغن ساپي سيد غنی از اسید ايروسيك  هم اکنون به طور گسترده برای اهداف صنعتی تولید می شود، محصول روغن آفتابگردان به سرعت به دنبال وجود گیاه غنی از دانه های روغنی رشد کرد و ایالات متحده مهمترین صادر کننده آن به شمار رفت.

پیشرفت ها در شیوه های کاشت ژنتیکی به منظور منفعت محصول روغن، ادامه پیدا کرد. جایگاه روغن خرما در فروشگاه های روغن گیاهی احتمالا از طریق کار بر روی مشابه روغن خرما با استفاده از شیوه های بافتی تحکیم بیشتری پیدا کرد. مطالعات پرورش بافتی بر روی روغن راپيسيد نیز گزارش شده بود . در مورد گیاه سویا ، مطالعات ژنتیکی بر روی عوامل مسئول برای ضایعات روغن تمرکز کرده بود .

عامل با مفعل برای افزایش روغن پنبه دانه ، روغنی که به طور گسترده به خاطر ثباتش ارزش داشت ، به طور نا معلومی بعلت تاثیر صنعت بافت های ترکیبی بر روی بازار بافت های طبیعی و نیز مشکلات موجود در طاعون و کنترل بیماریهای گیاهی بود. معرفی موجودات ذره بینی بدون غده پنیر که از سوی دیگر، جنبه ای از روغن عاری از رنگ دانه های سمی پنبه دانه را پیشنهاد می کرد باعث ابقای ضایعات پنبه دانه شد.

دیگر روغن ها نیز از اهمیت ویژه ای برخوردارند از این دست، روغن زیتون مهمترین آنهاست . تولید این روغن که بیشتر محدود به نواحی مدیترانه است ، در اواخر دهه تا 1.5*10تن در هر سال ، نسبتا ثابت ماند. به میزان کمتر روغن سبوس برنج بومی هند و ژاپن بوده و هند هم چنین دیگر روغن های بومی که بیشتر مربوط به نواحی جنگلی می شوند را تولید و مصرف می کند. قیمت روغن سبزیجات در بازارهای بین الملل توسط تعامل نیروهای عرضه و تقاضای جهانی تعیین می شود. قابلیت جایگزینی بین روغن تا منجر به تمایل قیمتها برای رقابت با یکدیگر می شود هر چند وضعیت خاصی عرضه و تقاضای یک روغن ممکن است باعث شود قیمت آن روغن پائین تر یا بالاتر از دیگر روغن ها شود. نوسانات قیمت روغن در کنار تصمیمات کشت و زرع و تاثبرات محیطی ، موضوع تاثیرات پیچیده ای است که از تعمل بین روغن آرد و قیمت روغن ها از زمانیکه روغن سویا در میان روغن های سبزیجات جهانی و بازار کنجاله برتر و برجسته بود بوجود آمد تمایل قیمتها به این بستگی دارد که آیا محصول جهانی روغن خوراکی در دراز مدت به حدی افزایش پیدا می کند که بتواند نیازهای رشد جهانی که هم اکنون در هر سال 4.5 % برابرده کند یا نه ؟

بازیافت روغن از میوه ها و دانه ها :

در مورد دانه های روغنی دریافت شده ، شرایط نگه داری نقش عمده ای را در تعیین کیفیت روغن محصول ایفا می کند به خصوص به این دلیل که شرایط محیطی و در مدت برداشت ممکن است از حد ایده آل باشد میزان رطوبت و میزان دانه ها می بایست برای جلوگیری از روال کنترل شود ، اما میزان رطوبت کم می تواند مشکلاتی را ایجاد کند . خاکهای تهلیه شده شیوه ترجیحی ذخیره است اما حتی در شرایط مطلوی نیز ممکن است در نگه داری های دراذ مدت تا خرابی رخ دهد.دانه های ذخیره شده اغلب شامل عکس های خارجی از برداشت هستند که دانه ها می بایست تمیز شوند. عمل پوست کندن در مورد پنبه دانه ها ، دانه های آفتابگردان و سویا انجام می شود و پنبه دانه ها می بایست پیش از این عمل اری از ضایعات باشد . پوست کندن دانه سویا باعث بهبود محتویات پروتئین غذل شده و ممکن است در جایی که نیاز به آن نباشد انجام گیرد اما حذف عمل پوست کندن در دانه آفتابگردان باعث افزایش موم در محصول می شود . پوست کندن         

راپيسيد از نظر مشکلاتی که در تفکیک تمیز پوسته ها ایجاد می شود ، غیر عملی تشخیص داده شده است . پیش از پاک سازی و پوست کندن دانه هایی که از استخراج کننده می گذرند ، دانه ها پوسته پوسته می شوند تا از استخراج رضایت بخش آنها اطمینان حاصل شود. فشارهای مکانیکی به عنوان وسیله ای برای بهبود روغن، به جز در تلفیق با استخراج های قابل حل که فشار دانه های روغنی حاوی روغن زیاد عمل استخراج گیاه را ساده می کند، از کار افتاده و کهنه شده است . آرایش نوعی استخراج گیاه با استفاده از فشار دانه ها در شکل 2 آمده است . تعدادی از انواع استخراج کننده ها برای استخراج دانه های روغنی وجود دارند که اکثرا بر صاف کردن تاکیید دارند تا غوطه ور سازی کای مواد .جریان تلفیقی غوطه ور سازی و صاف کردن گاهی برای روغنهای حاوی مواد(دگر) استفاده می شود. هگزان صنعتی در کل صنعت به عنوان حلال استخراج عمدتا به خاطر قابلیت سم شناسی آن انتخاب نسبی گلیسیرید ها و سهولت بهبود و بازیافت ، استفاده می شود.

استخراج کننده به طور معمول برای دادن محصول نهایی حاوی 25-30 درصد روغن عمل می کند.

انحلال نا پذیری روغن ، آرد که نیازمند زمینه های تغذیه ای است، جریان استخراج را تقویت می بخشد، استخراج دانه های سویا به طور طبیعی 300-350kg بخار و 110-150mj انرژی در هر تن از درون داد دانه ها نیاز دارد. زهکشی طولانی آرد(meal) بدون چربی در پایان استخراج می تواند تا حد زیادی میزان انحلال را کم کرده و در نتیجه در انرژی صرفه جویی کند.

بازیافت روغن خرما با کیفیت خوب از خوشه های خرما در حین برداشت ، نیازمند بی اثر سازی سریع لیپاز موجود در میوه است. این امر با سترون کردن خوشه میوه توسط بخار است.

گوارنده به منظور آماده سازی میوه برای جدا شدن از خوشه در طول سترون کردن به جهت فشار دادن ، استفاده می شود. روغن فشرده از مواد خاک باقی مانده و رطوبت توسط جداکننده های ساتریفیوژ ، رها شود. مرحله خشک کننده ها خلا میزان رطوبت روغن را تا 5.1 درصد کاهش می یابد . جدا از آثار مخرب عمل تجزیه جربی بر روی میزان اسید چرب روغن و محصول بازیافت شده روغن ، بررسی و رسیدگی ضعیف نیز تاثیر مضری بر از بین بردن رنگ دارد که مهمترین معیار برای روغن غنی در کاروتین است.

بر خلاف نیاز انرژی در استخراج دانه های روغنی ، استخراج روغن خرما می تواند درصد نیاز خود ، انرژی تولید کند.روغن زیتون طی فشارهای هیدرولیکی تا حدود Mpa39 هستند و نیز اخیرا توسط شیوه هایی برای جداسازی روغن از مغز ساقه ، از میوه اش بازیافت می شود . در صورتی که استانداردهای اسیدی وآرگانولپتيك کافی باشند . روغنی که به این صورت بازیافت شده است . بدون تصفیه ساخته فروخته می شود تصفیه قرار دادی در مورد روغنهای دست نخورده با کیفیت کمتر انجام می گیرد . باقی مانده فشار بیشتر آسیاب شده خشک شده و غیر قابل انحلال می شود تا روغنی بی سبوس بدهد که بازیافت شده و می تواند با روغن دست نخورده مخلوط شود.

روغن نباتی

روغن نباتی از درخت و محصول بذر سالیانه و روئیدن آن بدست می آید . آنها باید بیشترین اسیدهای چرب استرها و گلیسیرین ها را در بر بگیرند. به طور عادی خوانده می شود تری گلیسیرید که جهان را با محصولات خوردنی رویمی خود آماده می کند . طرحهای روغنی به طور عادی تمیز می کند جسم های جامد و مایع به سوی محدودیت دما ( دیدن چربی های روغنی )

روغنهای نباتی تاریخچه طولانی از استفاده انسانها برای تغذیه داشته اند اما بودند همچنین آنها در همه جا استفاده کرده اند برای منبع نور و روان کننده و برای ساخت صابون در باستان تمدن قبل از میلاد( دیدن صابون ). قبل از میلاد ترازو های بزرگ بهره برداری می کردند مواد معدنی روغن ها در نوزدهمین قرن به سرعت نقش روغن نباتی در منبع نور و روان کننده کم شده و مقدمه ای شد برای ترکیب شوینده ها ، مثلا کمی قبل از جنگ جهانی دوم اثر روغن نباتی کمتر شد بهرحال استفاده شد برای ساخت صابون تا اینکه در اواسط و اواخر قرن نوزده روغن نباتی با مکانیکیو فشار هیدرولیکی ترمیم شد. که یک تکنیک باور کردنی بود در چهار هزار سال قبل در آسیا.

محدوده پهناور معلوم از کاشتن میوه و دانه روغنی ، کم نسبت به بیست محصول بهره برداری شده از راه تجارت عمده و درجه 90% از جهان، محصولات روغن نباتی شمردن بریا 90 روغن (جدول شماره 1) که سبوس دانه روغن بیشترین شرکت کننده در سالها و حجم زیادی را دارا است.

روغنی(cis-9-octadecenoic) اسد و استریک.

(اکتادکانویک) اسیدی است که بیشترین حالت عادی چربی اسیدهای روغن نباتی است . اما گسترده ای از چرب اسید ها اکنون در رسیدن به کلی روغن ها و ادامه استفاده می شود از اسید اکتانویک اکنون سطح عادی از5-10% روغن نارگیل اروکیک اسید(cis-B-docosenoie) که ممکن است اکنون سطح زیادی 50% در تعیین و متنع سازی دانه روغنی سیر نشده در اسیدهای چرب اساسا اتفاق بیافتد اما منحصر نسبت به رشته اتمهای 18 . لینولوئیک روغنی (cis,cis-9,12-octadecadic noic) ولینولنیک(cis,cia,cia-9,12,15-octadecatri noic) اسید ها در روغن نباتی به مقدار زیادی روغن و جزئیات آن شرح داده شده در نوشته ای که مورد نیاز شخص است. نامگذاری استفاده شده در مطبوعات و تغییرات بیان شده در دایره المعارف روغن های چرب طبقه بندی شده اند به وفق اصلی خودشان اسیدهای چرب در ref و اکنون برای یک هدف مفید وفق دادن و توسعه دادن این طبقه بندی(جدول2) اسیدهای چرب گوناگون غیر عادی ساختار تاسیس می کنند در شماره روغنهای 2 معمولا در سطح های خیلی کم، اما 12 هیدروکسی 9- اکتادکنویک ( اسید دیسینوکوئید) که ساختمان طبیعی 80-90% اسید های چرب اکنون در روغن کوچک است. این یک استثنا است . برای پیش بینی ترکیبات تری گلیسرید از مبنا اسید های چرب اکنون از روشهای مبنی بر random-2,random 1.3 توزیع 3-4 است بطور عادی مطرح شده است بیشترین اطلاعات مفید اگر نمی توان عملی کرد آن را در همه قالبها.

چز سازنده روغن نباتی باید عادی باشد دیگر نسل ساخت روغن ها مربوط به کیفیت روغن پس از کار افتادگی هیدرولیک تری گلیسیرید پرداختی خوب اسید های چرب (5-6) فسفات ها یکی از اجزل سازنده مهم می باشند زیرا خودشان ارزش غذایی دارند و می توان نتیجه گرفت خودشان خوب اثر در روغن فرآیند دارند(جدول3) که استرولزو تکوفرولز انرژی پتانسیل محصول فرعی دارند. تکو فرولز عهده دار مقاومت در برابر اکسید شدن روغن ها است که در آنها تاسیس کننده ویتامینها، ویتامین E هستند.

رنگ روغن ها اصولا ناشی از حضور كاروتينوييد و كلروفي و رنگینه های طبیعی ترپی دار است.

 

+ نوشته شده در  ۸۹/۱۲/۲۵ساعت 20:2  توسط سید محسن صفائی  | 

 
GreenGraph h3